Sprawiedliwość jest ślepa

Karta do głosowania

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWA RADA SĘDZIÓW SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZONEGO ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W DNIACH 22 - 23 XI 2021r. w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu stowarzyszenia KRSS

Imię (pierwsze):

Nazwisko:

Numer członkowski:


1. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

    1.1. Pani Małgorzata Janina Milanowska:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

    1.2. Pani Stanisława Jarguz:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

2. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Pana Pawła Przełomskiego:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

3. Głosowanie w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zebrania Pana Jerzego Ząbkiewicza:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

4. Głosowanie w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KRSS:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

5. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KRSS:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

6. Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Stowarzyszenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KRSS:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

7. Głosowanie nad Uchwałą w sprawie powołania członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia KRSS:

    5.1. Bartochowski Krzysztof:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

    5.2. Góral Jan:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

    5.3. Kotynia Łukasz:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

    5.4. Kwiatkowski Jan:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

    5.5. Łebkowski Jan:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

    5.6. Plata Anna:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

    5.7. Szulęcki Bogusław:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu

    5.8. Ząbkiewicz Jerzy:

Za Przeciw Wstrzymuję się od głosu