Z życia Stowarzyszenia - SKRSS

Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych
"Konstytucyjny przedstawiciel obywateli w sądzie, gwarantem sprawiedliwości”
Przejdź do treści

Menu główne:

Z życia Stowarzyszenia

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia wraz z głosowaniem internetowym
 2. Wizyta ławników z Finlandii w Krakowie
   Z inicjatywy ławników z Finlandii doszło do spotkania z polskimi ławnikami. 4 października 2019 roku, przyjęliśmy delegację fińskich ławników, którzy przyjechali do Polski aby zwiedzić Sąd Okręgowy w Krakowie oraz Areszt Śledczy przy ul. Montelupich 7 w Krakowie. Na początku naszej wizyty spotkaliśmy się z sędziami Sądu Okręgowego w Krakowie, którzy opowiedzieli nam o strukturze organizacyjnej i działalności Sądu Okręgowego. Dowiedzieliśmy się między innymi o specjalnej organizacji budynku sądu, gdzie skazani zasiadający na ławach oskarżenia, wjeżdżają z aresztu na poszczególne poziomy budynku oddzielną, przeznaczoną do tego windą. Ławnicy fińscy opowiedzieli o funkcji ławnika w Finlandii, a także o jego miejscu w fińskim systemie prawnym, co stanowiło doskonałą podstawę do dyskusji o podobieństwach i różnicach w funkcji ławnika w Polsce i Finlandii. W następnej kolejności wzięliśmy udział w rozprawie i zwiedziliśmy budynek sądu. Pracownik sądu, Pan Adrian Brzegowy, oprowadził nas po jego korytarzach i opowiedział o organizacji wewnętrznej i historii budynku. Po wizycie w sądzie zostaliśmy przyjęci Panią Rzecznik Aresztu Śledczego przy ul. Montelupich, gdzie obejrzeliśmy film o polskich zakładach karnych. Po filmie był czas na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, a następnej kolejności zwiedziliśmy budynek aresztu. Pani rzecznik opowiadała nam przy tym o jego historii i organizacji, a także ciekawostkach, jak na przykład kaplicy, która na potrzeby osadzonych, została utworzona z jednego z pomieszczeń i pomalowana w niepowtarzalne wzory, przez jednego z osadzonych. Po udanym zwiedzaniu udaliśmy się na wcześniej zamówiony obiad do Restauracji pod Szablami, gdzie przy polskim jedzeniu miło spędziliśmy czas do godziny 17.00. Z restauracji udaliśmy się wszyscy do Rynku Głównego w Krakowie, na wieczorne biesiadowanie w Pubie Feniks, przy muzyce i w relaksującej atmosferze. Goście byli bardzo zadowoleni ze spotkania i zapowiedzieli kontynuację współpracy z naszym Stowarzyszeniem.
  • Zdjęcia

  • Tekst i zdjęcia Anna Plata

 3. Europejska Konferencja Sieci Stowarzyszeń Ławniczych (ENALJ) w Bonn
   Uprzejmie informuje Państwa, że w dniu 11.05.2019 r. w Bonn, na Europejskiej Konferencji Sieci Stowarzyszeń Ławniczych (ENALJ) w której uczestniczyło 17 państw, Polak – Jerzy Ząbkiewicz, został jednogłośnie wybrany na stanowisko prezydenta tej organizacji. Jerzy Ząbkiewicz jest przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych.
   Jednocześnie informuje, że Polsce przyznano organizację przyszłorocznej Europejskiej Konferencji Ławniczej we Wrocławiu.
  • Zdjęcia

 4. Zaproszenie dla Przewodniczącego KRSS Jerezgo Ząbkiewicza
   Szanowni Państwo,
   w imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt zaprosić
   Sz.P. Jerzego Ząbkiewicza
   na uroczystą Inaugurację Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej w Warszawie,
   która odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 15:00 w Hotel Sheraton Warsaw przy ul. Bolesława Prusa 2.
   Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 12 kwietnia na adres e-mailowy: inauguracja@ultimaratio.pl
   lub telefonicznie – Katarzyna Sudoł, Biuro Ultima Ratio: 606 677 808
   Chcę też poinformować, że zaproszenie zostało wysłane do Państwa także pocztą tradycyjną.
   Z poważaniem
   Katarzyna Sudoł

 5. Powołanie członka KRSS na ławnika Sądu Najwyższego
   Z radością informujemy, że nasz członek - Łukasz Kotynia został powołany na ławnika w Sądzie Najwyższym.

 6. Konferencja w Poznaniu
   Dnia 29.03.2019 r. Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych zostało wyróżnione za wieloletnią współpracę z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie udziału obywatela w wymiarze sprawiedliwości. Wyróżnienie w imieniu ZG KRSS odebrał przewodniczący ZG KRSS Jerzy Ząbkiewicz.
  • Zdjęcia
  • Wideo

 7. Informacje odnośnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przeprowadzonego za pośrednictwem mediów elektronicznych

 8. Informacje odnośnie prezydencji w ENALJ

 9. Konferencja ENALJ 2019 w Bonn

 10. Walne Zebranie Suwałki 2018
  • Informacje
  • Zdjęcia
   Pamiąkowe medale- Jerzy Ząbkiewicz
   Pamiątkowe dyplomy-Andrzej Marcówka
   Pamiątkowe dyplomy-Barbara Komander
   Pamiątkowe dyplomy-Danuta Janus
   Pamiątkowe dyplomy-Jolanta Bielińska
   Pamiątkowe dyplomy-Wanda Ostapińska
   Pamiątkowe dyplomy-Wiesław Zabierowski
   Pamiątkowe medale
   Pamiątkowe medale-Bogusław Szulęcki
   Pamiątkowe medale-Jan Kwiatkowski
   Pamiątkowe medale-Jan Łebkowski
   Pamiątkowe medale-Krzysztof Bartochowski
   Pamiątkowe medale-Marek Rynio
   Pamiątkowe medale-Marian Radoła
   Pamiątkowe medale-Ryszard Rzymkowski
   Pamiątkowe medale-Wojciech Pereta
   Przewodniczący Rady Miasta Suwałk Zdzisław Przełomiec
   Tablica pamiątkowa-Jerzy Ząbkiewicz
   Uczestnicy Walnego Zebrania
   Uczestnicy Zebrania
   Wręczenie Jezremu Ząbkiewiczowi Flagi Miasta Suwałk

 11. Pismo w sprawie ryczałtu za dojazdy
  • Treść pisma
   Pismo do Ministra Sprawiedliwości

 12. Wywiad Z Jerzym Ząbkiewiczem dla Gazety Współczesnej (21.08.2018)
  • Wywiad
   Wycinek z Gazety Współczesnej 21.08.2018

 13. Obchody Dnia Ławnika - WROCŁAW 2018
   W dniu 11 czerwca 2018 r. delegacja Stowarzyszenia w składzie Prezes Jerzy Ząbkiewicz i Sekretarz Andrzej Marcówka uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Ławnika organizowanych przez Przewodniczącego Rady Ławniczej Sądu Okręgowego we Wrocławiu Mariana Radołę oraz Radę Miasta Wrocławia. W uroczystości wzięli udział : Przewodniczący Rady Miasta Wrocławia, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Ławnicy Sądowi, Chór Wratislawia.
  • Zdjęcia
   Delegacja ZG SKRSS Prezes i Sekretarz
   Prezydium obchodów: w środku Marian Radoła - Przewodniczacy Rady Ławniczej SO we Wrocławiu, z lewej Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu
   Przewodniczacy SKRSS
   Rozmowy w kuluarach Urzędu Miasta we Wrocławiu

 14. Obchody Dnia Ławnika Okręgu Gdańskiego - GDAŃSK 2018
   W dniu 09 czerwca 2018 r. odbyły się obchody Dnia Ławnika 2018 organizowane dla Okręgu Gdanskiego przez Radę Ławniczą Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe oraz Zarząd Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych. Uroczystość miała niejsce na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas spotkania odbyła sie m.in. bardzo ciekawa prezentacja budynków sądów w Gdańsku, interesujący wykład na temat historii instytucji ławnika w Polsce oraz wspaniały występ chóru. Najbardziej zasłużeni ławnicy Sądu Okręgowego w Gdańsku otrzymali medale „Za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości” przyznane przez Ministra Sprawiedliwości. Prezes SO w Gdańsku wyróżnił 21 ławników za wzorową pracę dyplomem, również Prezesi SR Gdańsk Południe oraz SR Gdynia wyróżnili sporą grupę swoich ławników dyplomami. Na zakończenie był wspaniały i obfity poczęstunek dla uczestników ufundowany przez Prezesa SR Gdańsk – Południe oraz Prezesa SA w Gdańsku.
   Podobna uroczystość odbyła się rok wcześniej w Gdyni na terenie Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego.

   Również z okazji Dnia Ławnika odbyło sie uroczyste wręczenie medali pamiątkowych Prezydenta Gdańska. Za zasługi w pracy społecznej na rzecz wymiaru sprawiedliwości, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przyznał 17 ławnikom z sądów działających na terenie Gdańska Medale Prezydenta Miasta Gdańska. W dniu 03 lipca 2018 w siedzibie Urzedu Miasta Gdańska, Prezydent Adamowicz wręczył wyróżnionym pamiątkowe medale, życząc dalszych sukcesów w sprawowaniu funkcji ławnika – przedstawiciela społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości.
  • Zdjęcia
   Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręcza medal Krzysztofowi Bartochowskiemu – Przewodniczącemu Rady Ławniczej SO w Gdańsku - 03.07.2018
   Medal Ministra Sprawiedliwości przyznany Krzysztofowi Bartochowskiemu w 09.09.2017 r. w Gdyni
   Wręczanie dyplomów dla ławników przez Prezesów Sądów oraz Przewodniczących Rad Ławniczych z okazji Dnia Ławnika - 09.06.2018
   Wystąpienie Przewodniczącego Pomorskiego Oddziału SKRSS Krzysztofa Bartochowskiego podczas obchodów Dnia Ławnika w Gdyni - 09.09.2017
   Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz z wyróżnionymi ławnikami z gdańskich sądów - 03.07.2018

 15. Europejska Konferencja Ławnicza - NEAPOL (WŁOCHY) 2018
  • Program
  • Zdjęcia
   Burmistrz Neapolu witający gości
   Delegacja Polska w czwartym rzędzie od lewej J. Zabkiewicz, A. Marcówka , A. Andrzejewska, i wyżej od lewej T. Bartochowski i K. Bartochowski
   Od prawej A. Marcówka, J. Ząbkiewicz, K. Bartochowski, I. Bartochowska
   Prezes Jerzy Ząbkiewicz na pierwszym planie na drugim Margerita Morelii (pierwsza z lewej) - Prezes organizacji włoskiej i organizatrka konferencji
   Sala konferencyjna
   Uczestnicy konferencji

 16. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości - WARSZAWA 2018
   W dniu 23 kwietnia 2018 sekretarz stowarzyszenia Andrzej Marcówka uczestniczył w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich JUSTITIA, na temat "Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości." Program konferencji poruszał sytuację i miejsce ławników w polskim wymiarze sprawiedliwości. Andrzej Marcówka w swoim wystąpieniu przedstawił sytuację ławników w Polsce i przekazał bieżące informacje na ten temat. Poruszył sprawę zmniejszenia ilości ławników z 54000 do 14000, nierównomierne przydzialanie spraw, faworyzowanie przez sedziów niektórych ławników, zmiany składu ławników poniewaz nie akceptują decyzji sędziego, brak szkoleń ławników i marginalizacji udziału czynnika społecznego w orzekaniu. Zaproszeni goście zagraniczni z USA, Austrii, Włoch, Niemiec i Hiszpanii przedstawili informacje na ten temat ze swoich krajów.
  • Zdjęcia
   Konferencja
   Zaproszenie
   Program strona 1
   Program strona 2

 17. Sędziowie Honorowi Społeczni – ławnicy we Włoszech i w Eurpoie: systemy powrównaniowe - RZYM (WŁOCHY) 2018
   W dniu 2 lutego 2018 roku w Rzymie odbyła się międzynarodowa debata na temat SĘDZIOWIE HONOROWI SSPOŁECZNI – ŁAWNICY WE WŁOSZECH I EUROPIE: SYSTEMY PORÓWNANIOWE. W debacie brała udział delegacja Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych w składzie: Prezes Stowarzyszenia Jerzy Ząbkiewicz i członek Andrzej Marcówka. Delegacja pokryła koszty udziału w debacie z własnych środków. Prelekcje prowadzili : - Dr.Gabriele di Girolamo, Prezydent ANGDP - Przedstawienie delegacji europejskiej Dokumenty wyświetlane przez Adv. Roberta Tesei-Study Center ANGDP - Adv.Margherita Morelli, Prezydent ENALJ –cele organizacji - Systemy w Unii Europejskiej- Sędziowie świeccy i honorowi, Avv.Umberto Aleotti Wykładowca uniwersytecki prawa międzynarodowego - Europejska mapa składu sędziowskiego, Adv.Mariarosaria Porfilio- Sędziowie Honorowi Trybunału w Bari - Wystąpienie delegacji europejskich - Ogólny przegląd sytuacji w Belgii, Polsce, Estonii, Finlandii - Conclusions - On.Andrea Maestri, Komisja Sprawiedliwości h. - WORK RESUMING- ROUNDTABLE; Sytuacja włoska po roku 1957 / 16, przedstawiony przez Gabriele Di Girolamo h. - Relacje między prawnikami i Sędziami Honorowymi- Adv. Maurizio Bianco prezydent. Stowarzyszenia Adwokackiego – Neapol - Nowa geografia sądownictwa Adv. Gianfranco Mallardo, prezydent. Stowarzyszenia Adwokatów-Północne Neapol - Obowiązki Honorowych Sędziów Pokoju Adv.Francesco Urraro prezydent. Stowarzyszenia Adwokackiego – Nola Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. -Study Center of Associazione Nazionale Giudici di pace centrostudiangdp@gmail.com w połączeniu z Prezydium Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Sędziów Społecznych Ławników - Komitet naukowy i organizator: Margherita Morelli - Roberta Tesei.
  • Program
  • Zdjęcia
   Uczestnicy debaty
   Prezydium
   Zdjęcie pamiątkowe uczestników
   Informacja o debacie

 18. Europejska Konferencja Ławnicza - GDAŃSK 2016Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych
ul. Patli 1916-400 Suwałki
Telefon: +48 87 567 75 10 sedziaspoleczny@gmail.com
Konto nr: 76 1240 5891 1111 0010 5837 4312
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego